top of page

3. Dönem:

Dijital Kapsayıcılık

Program Hakkında

Odak Çözümler:

 • Alışveriş Merkezleri

 • Perakende 

 • Ofis Alanları

 • Restoran ve Zincir İşletmeler

 • Hastaneler ve Sağlık Enstitüleri

Odak Alan ve Teknolojiler:

 • Müşteri Deneyimi 

 • Sensörler

 • Optimizasyon

 • E - Ticaret Araçları

 • Son Kilometre Lojistiği

 • Dijital Taşımacılık

 • Karayolu Taşımacılığı

 • Kanser Çözümleri

 • Sterilizasyon

 • Sağlık

Uygunluk Kriterleri:

​Startuplar

 • Ürün/hizmetin inovatif bir Minimum Uygulanabilir Ürüne (MVP) (en azından tamamlanmaya yakın) sahip olması ve henüz şirket kuruluşunun yapılmamış olması 

Scaleuplar

 • Pilot kullanıma alınabilecek, orta ve uzun vadede kullanımı genişleme potansiyeli olan çözümler 

 • Operasyonun Türkiye’de de varlığı olması

 • Minimum Uygulanabilir Ürüne (MVP) sahip olması ve 1m USD dan fazla yatırım almamış olması 

 • Türkiye’de en az bir tam zamanlı yöneticisinin var olması

 • Müşteri ve İş Validasyonu yapmış veya birkaç ayı sonunda validasyon yapmaya hazır olması (satış, pilot uygulama, stratejik ortaklık, vb.

Program Sonuçları

idacapital, Innovate21st Büyüme ve İvmelendirme Programı ile, idacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderliğinde birçok kurumsal yatırımcıların da yer aldığı geniş çaplı bilgi tabanı ve venture capital desteğini sunarak Sağlık, Karayolları Lojistiği ve Hızlı Teslimat alanlarında dijitalleşmenin yol açtığı değişimle oluşan yeni ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri destekliyor.

 

Programın ilk fazında 100'ün üzerinde başvuru arasından yapılan ön görüşmeler sonucunda sektörde oluşan değişimlere yenilikçi çözümler sunabilecek girişimler seçilerek yerli ve yabancı alanında uzman üyelere sahip bir danışma kuruluna sunumlarını yaptı.
 

Programın ikinci fazında ise yapılan değerlendirmeler sonucunda:

 • Sağlık sektöründe kanser tedavileri için teşhis yöntemleri üzerine çalışan Organo-ID

 • Lojistik alanında karayolları lojistiğine ve güzergah optimizasyonu, platform konsolidasyonu gibi teknolojilerle hizmet veren QDelivery ve Diginak

 

idacapital tarafından düzenlenecek olan ivmelendirme programına katılmaya hak kazanmıştır ve bu şirketlere 800 bin USD Seri-A öncesi yatırımı yapılmıştır.

İvmelendirme programına katılmaya hak kazanan girişimlerin yatırım yapılabilirlik seviyesini ve iş büyümesini geliştirmeye odaklanan 24 haftalık program içerisinde yatırım analistlerinin ve mentorların yapacağı bire bir toplantılarla finansal model tasarımı, birim ekonomisi analizleri, büyüme ve finansman desteği, VC yatırımcıları ile pazarlama, teknoloji, hukuk ve vergi vb. konularında bilgi paylaşımı imkanı, program ortaklarımızdan ek finansman alma olanağı, VC yatırımcıları ve ortak yatırımcılardan oluşan geniş bir ağa ulaşma fırsatı gibi birçok olanak sunarak bu girişimlerin gelişimindeki büyük destekçileri olmaya devam etmeyi planlıyoruz.
 

QDelivery Logo.png
Diginak Logo.png
Organo-ID Logo.png

Yatırım Alan Şirketler

QDelivery

QDelivery işletmelerin teslimatlarını takip etmesini, yönetmesini ve optimize etmesini sağlayan sağlayan bir akıllı teslimat platformudur. Sunmuş olduğu bu inovatif platform ile teslimat ve fulfillment modellerini daha erişilebilir ve değerli kılmak için tedarik zincirdeki tüm paydaşların ve sağlayıcıların en verimli şekilde birbiriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Sunmuş olduğu platforma ek olarak yeni çıkan Kuik! ürünüyle beraber işletmelerin kurye operasyonlarına iş gücü ve teknoloji desteğini anlık ve hızlı şekilde sağlamayı hedefleyen QDelivery'nin işletmelerin teslimat sürecinde temel yapıtaşı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle QDelivery'nin hedeflediği başarılara ulaşmayı planlamış olduğu yolda QDelivery'i yatırımlarımızla ve diğer yardımlarımızla beraber destekliyoruz.

Diginak

Karayolu taşımacılığı odaklı bir fintech şirketi olan Diginak, müşterilerine yüksek verimlilik ile taşımacılık sürecine dahil olan tüm birimlerin fayda sağlamasını gözeten dijital bir B2B lojistik platformu sağlayıcısıdır. Diginak karayolları lojistiğini dijitalleştirirken rakiplerinin aksine konvansiyonel taşımacılığın barındırdığı iyi yanlarını da bu dijitalleşmeye katmayı ihmal etmiyor. Lojistik sürecinin içerisindeki tüm paydaşların çıkarını gözeterek standart bir dijital taşımacılıktaki gibi ajans ve aracıları taşımacılık sürecinden çıkartmıyor. Yük veren, yük taşıyan ve aracı arasındaki ilişkide herkesin kazanacağı bir iş modeli ile operasyonlarını kurguluyor. Dijital kara taşımacılığına olan farklı yaklaşımı ve hedefleri nedeniyle Diginak'ın bu yolculuğunda yatırım ve desteklerimizle yanında yol alıyoruz.

Organo-ID

Kurucuları ve ekibi kanser tedavileri konusunda bilgili ve uzman kişilerden oluşan Organo-ID, dünyada fazla yayılım gösteren ve insanların hayatında kaygıya ve kayıplara yol açan kanser hastalığı tedavisine yönelen bir şirkettir. Kullandıkları inovatif ve teknolojik yöntemlerle beraber hasta insanlardan almış oldukları kanserli organ parçasını kullanarak hastalar üzerinde direkt olarak deneme gerektirmeden kanserin ilaçlara vereceği tepkiyi insan vücudunun dışında gözlemleyebiliyorlar. Böylelikle hastalara tedavisi için verilmesi gereken doğru ilaçların daha hızlı bir şekilde hastayla buluşmasını sağlıyorlar. İnsanlık için gerçekleştirmeyi planladıkları bu büyük hedefi gerçekleştirmeleri için Organo-ID'ye yatırım ve yardımlarımızla destek oluyoruz.

idacapital HiRes.bmp
bottom of page